Tuesday, May 24, 2011

10 Pistol Terbaik Dunia

Pistol merupakan senjata api yang boleh diguna pakai dengan satu tangan. Kata ‘pistol’ mulai digunakan untuk menggambarkan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol bererti sebuah pisau kecil yang boleh disembunyikan di dalam pakaian.Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama.Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar.Pistol biasa, yang kamar

No comments:

Post a Comment